Поточна діяльність | ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

        Охорона праці займає одне із важливих і значимих питань в діяльності закладу.

       Організація роботи з охорони праці  здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» та «Положення про організацію роботи з охорони праці», розробленого  на підставі наказу  Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти». На підставі цих нормативних документів в ліцеї створено єдину систему організації роботи в закладі в цілому і в структурних підрозділах ліцею, яка дозволяє на кожному робочому місці створити безпечні та здорові умови праці, а також підвищити працездатність педагогічних і технічних працівників під час роботи, підняти їх активність із дотримання вимог охорони праці.

          Щороку визначаються відповідальні за стан охорони праці в структурних підрозділах, на об’єктах підвищеної небезпек, а також відповідальні за пожежну безпеку, електрогосподарство, технічний стан адміністративної будівлі та господарчих будівель.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗНЗ


1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 • Закон України «Про дорожній рух»;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • Закон України «Про охорону праці»;
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України Про охорону праці»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про пожежний рух»;
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;
 • Кодекс законів про працю;
 • Положення про затвердження Порядку проведення медичних;
 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти;
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою;
 • Положення про кабінет інформатики;
 • Типового положення про комісію з питань охорони праця на підприємстві;
 • Про інструктивно-методичні матеріали Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти;
 • Про затвердження Правил техногенної безпеки;
 • Про затвердження Положення про розробку інструкцій;
 • Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
 • Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;
 • Державні санітарні правила і норми влаштування,тримання загальноосвітніх навчальних закладів  та організації навчально-виховного процесу  ДСанПіН 5.5.2.008-01;
 • Правила  безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ;
 • Правил безпеки під час занять  у навчальних і навчально-виробничих майстернях;
 • Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів;
 • Правила безпечної роботи з приладами та пристроями;


2. Облікова документація з охорони праці:

 • Журнал реєстрації інструктажів з питань техногенної безпеки;
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з працівниками;
 • Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками;
 • Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти;                                        
 • Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з працюючими;
 • Журнал реєстрації нещасних випадків під час освітнього процесу(для учнів);
 • Журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці;
 • Акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти);
 • Акт спеціального розслідування;
 • Акт розслідування нещасного випадку;
 • Акт про введення в експлуатацію кабінетів підвищеної безпеки;
 • Акт перевірки надійності стану експлуатації спортивного інвентаря футбольного майданчика;
 • Акт перевірки надійності стану експлуатації спортивного інвентаря та обладнання пришкільного майданчика;
 • Акт перевірки надійності стану експлуатації спортивного інвентаря та обладнання спортивної зали;
 • Акт перевірки надійності стану експлуатації спортивного інвентаря та обладнання спортивної зали дошкільного підрозділу;
 • Акт перевірки надійності стану експлуатації спортивного ігрового майданчика дошкільного підрозділу;
 • Акт перевірки на надійність стану експлуатації обладнання харчоблоку;
 • Акт перевірки на надійність стану експлуатації будівельних козлів та драбин;
 • Акт перевірки на надійність стану експлуатації обладнання пральної кімнати;
 • Акт перевірки на надійність стану експлуатації обладнання харчоблоку дошкільного підрозділу;
 • Акт результатів загального періодичного огляду будівель, споруд та інженерних мереж
 •  

3. Накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 • Про затвердження переліку робіт  з підвищеною небезпекою;
 • Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та  призначення відповідальних у 2020/2021 навчальному році;
 • Про організацію роботи з протипожежної безпеки та електробезпеки в 2020/2021 навчальному році;
 • Про створення комісії з попередження травматизму та розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру у 2020/2021 навчальноу році;
 • Про створення комісії з обстеження та введення в експлуатацію кабінетів підвищеної небезпеки, спортивних зал,спортивних ігрових майданчиків, харчоблоку;
 • Про охорону праці та дотримання правил безпеки життєдіяльності  під час проведення практичних та лабораторних робіт, занять у спортзалі та в шкільних майстернях, проведення позакласних  та позашкільних заходів, суботників;
 • Про безпечну експлуатацію будівель та про створення комісії з перевірки стану будівель, споруд та інженерних мереж;
 • Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час проведення навчально-виховного процесу та в побуті у 2020/2021 навчальному році;
 • Про організацію роботи з протипожежної безпеки;
 • Про посилення відповідальності за перевезення дітей шкільними автобусами;
 • Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців   під час осінніх канікул 2020/2021 навчального року;
 • Про запобігання надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період;
 • Про запобігання дитячому  травматизму під час різдвяних свят та зимових канікул;
 • Про створення комісії по обстеженню стану пожежної та техногенної безпеки  на 2020/2021 навчальний рік;
 • Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час проведення літніх шкільних канікул;
 • Про призначення відповідального за пожежну безпеку  та  електробезпеку;
 • Про призначення відповідального з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

4. Колективний договір з розділом «Охорона праці».


5. Акт готовності до нового навчального року.


6. Акт заміру опору ізоляції електромереж споживачів.


7. Інструкції з охорони праці на робочих місцях:

 

ПЕРЕЛІК 
ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

затверджених наказом від 10.04.2017р. №31 «Про затвердження інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності»  

з/п

Номер і назва інструкції

Плановий термін перегляду

1.

Інструкція з охорони праці  при роботі з електроплитою № 1- ОП

10.04.2022р.

2.

Інструкція з охорони праці при роботі з морозильною камерою № 2- ОП

10.04.2022р.

3.

Інструкція з охорони праці при роботі з електром’ясорубкою № 3- ОП

10.04.2022р.

4.

Інструкція з охорони праці по експлуатації  електроводонагрівача № 4 - ОП

10.04.2022р.

5.

Інструкція з охорони праці  при експлуатації смажильних  шаф № 5- ОП

10.04.2022р.

6.

Інструкція з охорони праці для працівників, експлуатуючих побутові холодильники №6- ОП

10.04.2022р.

7.

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з ручної обробки сировини для приготування їжі № 7- ОП

10.04.2022р.

   

 

8.

Інструкція з охорони праці для водіїв шкільних автобусів № 8- ОП

10.04.2022р.

9

Інструкція з охорони праці  для заступника директора з навчально-виховної роботи № 9 - ОП

10.04.2022р.

10

Інструкція з охорони праці  для вихователя групи продовженого дня № 10- ОП

10.04.2022р.

11

Інструкція з охорони праці  завгоспа  № 11- ОП

10.04.2022р.

12

Інструкція з охорони праці   для бібліотекаря № 12- ОП

10.04.2022р.

13

Інструкція з охорони праці  для медичної сестри  № 13 - ОП

10.04.2022р.

14

Інструкція з охорони праці  для вчителя № 14 - ОП

10.04.2022р.

15

Інструкція з охорони праці  для прибиральника службових приміщень № 15- ОП

10.04.2022р.

16

Інструкція з охорони праці  для сторожа № 16 - ОП

10.04.2022р.

17

Інструкція з охорони праці  для кухаря № 17 - ОП

10.04.2022р.

18

Інструкція з охорони праці  для комірника № 18 - ОП

10.04.2022р.

19

Інструкція з охорони праці  при роботі з газонокосаркою № 19 - ОП

10.04.2022р.

20

Інструкція з охорони праці  при експлуатації пилососа № 20 - ОП

10.04.2022р.

21

Інструкція з охорони праці  перша (долікарняна) допомога потерпілим при нещасних випадка № 21 - ОП

10.04.2022р.

22

Інструкція з охорони праці  при приготуванні дезрозчинів № 22 - ОП

10.04.2022р.

23

Інструкція з охорони праці  під час проведення суботників № 23- ОП

10.04.2022р.

24

Інструкція з охорони праці  при проведенні поточних ремонтних робіт № 24- ОП  

10.04.2022р.

25

Інструкція з охорони праці  для педагога організатора № 25- ОП

10.04.2022р.

26

Інструкція з охорони праці  при перевезенні організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом № 26- ОП

10.04.2022р.

27

Інструкція з охорони праці  під час прибирання снігу № 27 - ОП

10.04.2022р.

28

Інструкція з охорони праці  для підсобного робітника № 28- ОП

10.04.2022р.

29

Інструкція з охорони праці  під час роботи з ручним немеханізованим інструментом № 29- ОП

10.04.2022р.

30

Інструкція з охорони праці   при експлуатації холодильного обладнання  № 30- ОП

10.04.2022р.

31

Інструкція з охорони праці   з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному підрозділі  № 31- ОП

10.04.2022р.

32

Інструкція з охорони праці   під час роботи з ручним електро- інструментом (дриль, шліфувалка, пилка, рубанок, перфоратор, шуруповерт) № 32- ОП

10.04.2022р.

33

Інструкція з охорони праці   для учнів під час проведення навчальних занять в спортивному залі та на спортивних майданчиках № 33- ОП

10.04.2022р.

34

Інструкція з охорони праці   для працівників  дошкільного підрозділу навчального закладу під час навчально-виховного процесу № 34- ОП

10.04.2022р.

35

Інструкція з охорони праці   для музичного керівника №35- ОП

10.04.2022р.

36

Інструкція з охорони праці  під час організації прогулянки в дошкільному підрозділі  навчального закладу №36- ОП

10.04.2022р.

37

Інструкція з охорони праці  під час організації сну дітей в дошкільному підрозді № 37 ОП

10.04.2022р.

38

Інструкція з охорони праці   під час проведення екскурсій, піших переходів № 38- ОП

10.04.2022р.

39

Інструкція з охорони праці   під час організації ранкового прийому  в дошкільному підрозділі № 39- ОП

10.04.2022р.

40

Інструкція з охорони праці  під час проведення занять із фізичного виховання, ранкової гімнастики, музичних занять, свят № 40- ОП

10.04.2022р.

41

Інструкція з охорони праці   для помічника вихователя № 41- ОП

10.04.2022р.

42

Інструкція охорони праці  з електробезпеки № 42- ОП

10.04.2022р.

43

Інструкція охорони праці  директора  № 43- ОП

10.04.2022р.

44

Інструкція з охороні праці  при роботі з використанням автомобільних домкратів № 44- ОП

10.04.2022р.

45

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для учнів у приміщенні та на території ЗНЗ під час навчально-виховного процесу № 45- БЖ

10.04.2022р.

46

Інструкція з безпеки життєдіяльності  під час проведення занять в кабінеті інформатики ( для учнів) № 46- БЖ

10.04.2022р.

47

Інструкція з безпеки життєдіяльності   під час проведення занять в кабінеті фізики № 48- БЖ

10.04.2022р.

48

Інструкція з безпеки життєдіяльності  під час роботи в кабінеті хімії № 47- БЖ

10.04.2022р.

49

Інструкція з безпеки життєдіяльності  під час роботи в кабінеті біології, та під час екскурсій з біології та природознавства № 49- БЖ

10.04.2022р.

50

Інструкція з безпеки життєдіяльності  Основні правила безпеки при роботі  на комп’ютері № 50 БЖ

10.04.2022р.

51

Інструкція з безпеки життєдіяльності  при роботі з прибирання шкільної територі ї№ 51- БЖ

10.04.2022р.

52

Інструкція з безпеки життєдіяльності  при проведенні масовими перебуваннями людей на території ЗНЗ № 52- БЖ

10.04.2022р.

53

Інструкція з безпеки життєдіяльності   для учнів під час весняних канікул № 53- БЖ

10.04.2022р.

54

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для  учнів під час зимових канікул № 54 - БЖ

10.04.2022р.

55

Інструкція з безпеки життєдіяльності   для учнів під час осінніх канікул № 55- БЖ

10.04.2022р.

56

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для учнів під час літніх канікул № 56- БЖ

10.04.2022р.

57

Інструкція з безпеки життєдіяльності   під час проведення заходів з масовим перебуванням дітей    № 57- БЖ

10.04.2022р.

58

Інструкція з безпеки життєдіяльності   для  учнів під час перебування у громадських місцях, проведення масових заходів на базі інших навчальних закладів та установ  № 58 - БЖ

10.04.2022р.

59

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для  проведення  вступного інструктажу  з  учасниками навчально-виховного процес у № 59- БЖ

10.04.2022р.

60

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для учнів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на автомобільному транспорті  № 60- БЖ

10.04.2022р.

61

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для учнів під час практичних і лабораторних занять з біології  № 61- БЖ

10.04.2022р.

62

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для учнів під час роботи з мікроскопом № 62- БЖ

10.04.2022р.

63

Інструкція з безпеки життєдіяльності  під час проведення стрільби  № 63- БЖ

10.04.2022р.

64

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для учнів під час проведення навчальних занять в спортивному залі та на спортивних майданчиках № 64- БЖ

10.04.2022р.

65

Інструкція з безпеки життєдіяльності  для вихованців школи ( попередження дорожньо-транспортних пригод) № 65- БЖ

10.04.2022р.

66

Інструкція з безпеки життєдіяльності  поведінка учнів під час перерв № 66- БЖ

10.04.2022р.

67

Інструкція з безпеки життєдіяльності  поведінки учня в ЗНЗ № 67- БЖ

10.04.2022р.

68

Інструкція з пожежної безпеки  для учнів під час організації і проведення свят новорічної ялинки № 68- ПБ

10.04.2022р.

69

Первинний інструктаж з охорони праці  № 69- ОП

10.04.2022р.

70

Інструкція з пожежної безпеки № 70- ПБ

10.04.2022р.

71

Інструкція з електробезпеки № 71- ЕБ

10.04.2022р.

72

Інструкція щодо дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій № 72- ОП

10.04.2022р.

73

Інструкція з охорони праці по водінню автомобіля в осінньо-зимовий період № 73- ОП

10.04.2022р.

 

8. Проведення інструктажів та їх облік в документації:

       1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із учнями. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

      Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, з моменту зарахування до ліцею.

       2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони праці, безпеки життєдіяльності (відповідальною особою з питань охорони праці).

       3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

       4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, комп’ютерному і навчальному класах, спортзалі тощо, перед початком канікул, а також за межами, де освітній процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять педагоги, вчителі,  класні керівники, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться із здобувачами освіти, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

       5. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

       6. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, професійної підготовки тощо), нещасних випадків.

       7. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень тощо).

 8. Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі  тощо. 

Приєднані документи
Переглядів: 822
Дата публікації: 09:06 05.05.2021
Директор

Єрємєєв Олександр Єгорович

Анонс подій
Подій не заплановано
Публічна інформація ст.30 Закону України "Про освіту"
Інформація для випускників
Пошук